Zásady ochrany osobných údajov

Kto prevádzkuje túto stránku?

Obchodné meno: MERATECH-SOLAR, s.r.o.
Sídlo: Pri Sýpke 1222/6, 071 01, Michalovce
IČO: 36687375
DIČ: 2022266444
IČ DPH: SK2022266444

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

  • E-mail: solar@meratech.sk
  • Telefónne číslo: 0905 642 251

O spracovaní osobných údajov

V rámci svojej činnosti ako spoločnosť MERATECH-SOLAR, s.r.o. spracúvame niektoré osobné údaje. Viac informácií si môžete prečítať nižšie v tomto dokumente. Rešpektujeme súkromie všetkých užívateľov, ktorí navštívia túto webovú stránku. Riadime sa a konáme v zhode s najsprávnejšími princípmi zaobchádzania s osobnými údajmi. Ochrana súkromia je súčasťou nášho záväzku poskytovať dokonalý zákaznícky servis. Zaväzujeme sa zaobchádzať s vami poskytnutými informáciami starostlivo a zodpovedne, predovšetkým v súvislosti s kooperáciou s tretími stranami. Avšak nensieme žiadnu zodpovednosť za konanie tretích strán.

Zhromažďovanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

Termín „osobné údaje“ zahŕňa všetky informácie, ktoré uvádzate na tejto webovej stránke, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu. V tomto prípade ide predovšetkým o kontaktovanie ma cez kontaktný formulár so záujmom o služby. Najčastejšie teda spracúvame meno a priezvisko, email, telefónne číslo a bližšie požiadavky zo správy.

Tieto údaje budeme spracovávať pre odbavenie vášho dopytu, po dobu nevyhnutne nutnú aj na prípadnú záruku produktu. Pokiaľ spoluprácu nenadviažeme, tak budeme vaše osobné údaje spracovávať najdlhšie 3 mesiace od našej poslednej komunikácie.

Prenos osobných údajov

Všetky nami zaznamenané informácie sú považované za dôverné a budeme ich používať výhradne na kontaktovanie sa s vami ohľadne objednávky.

Okrem toho by ste mali vedieť, že osobné údaje (často v zašifrovanej podobe) môžu byť poskytnuté aj iným firmám, pretože pre svoje podnikanie využívam ich nástroje.

Nástroje, ktoré používame:

  • Zálohovanie dát Google disk
  • Webhosting Websupport
  • Externý program na účtovníctvo

Súhlas a zrušenie súhlasu

V prípade, že nám poskytnete svoje osobné údaje za účelom objednávky, tak používame váš súhlas so zhromaždením a spracovaním týchto informácií výhradne na daný špecifický účel. Každý kto nás kontaktuje má právo žiadať o informáciu, ktoré osobné údaje o ňom boli uložené na tejto stránke. Zároveň má právo žiadať o zmenu alebo odstránenie daných údajov. Stačí nám napísať email na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Zhromažďovanie iných ako osobných údajov

Za účelom zdokonaľovania služieb využívam cookies súbory (malé časti dát uložené vo vašom webovom prehliadači). Cookie súbory neobsahujú osobné údaje a nemáte možnosť ich identifikovať. Cookies môžete deaktivovovať v nastaveniach vášho prehliadača.

Dodatky

Vzhľadom na neustále zmeny v zákonoch sa aj tieto zásady ochrany osobných údajov môžu meniť v čase. Vyhradzujeme si právo priebežne aktualizovať zásady ochrany osobných údajov. Zmeny sa prejavia ihneď po ich zverejnení na stránke.

Zverejnené: 9.8.2023

Kontaktujte nás

Potrebujete pomôcť s vodou alebo kúrením? Ozvite sa nám.