SKUPINA MERATECH
__________________________________________________________________________
Zameraná na služby v oblasti technického zabezpečenia budov od roku 2001
voda-kanál-kúrenie-plyn-zemné práce-stavebné práce-meranie-regulácia

MERATECH STAVBY Referencie

Referencie

Výber zo zoznamu projektov ktoré sme realizovali

Rok 2011
8500,- EURO R2011 Kaštieľ Zbince II. etapa ZTI, UK, vonkajšia vodovodná a kanalizačná prípojka

Rok 2010
5.000,- EURO R2010 Kaštieľ Zbince Vodovodná prípojka, Kanalizačná prípojka, UK a ZTI
5500,- EURO R2010 OC Alea kotolňa ZTI

Rok 2009
14.500,- EURO CROWN Kechnec Vonkajšia kanalizácia

Rok 2008
1.189.000,- Sk OC Laugarício Trenčín ZTI
1.016.000,- Dom zdravia Gelnica ZTI
400.000,- Sk Bytový dom Cikkerova Banská Bystrica Výmena rozvodov ZTI
55.450,- EURO COV Humenné ZTI a UK
45.802,- EURO Polyfunkčný dom Mlynská Košice ZTI, vonkajšia vodovodná a kanlizačná prípojka

Rok 2007
2.500.000,- Syráreň BEL Michalovce - projekt KISLI ZTI, nerezové rozvody vody a kanalizácie, vonkajšia daždová a splašková kanalizácia
450.000,- Sk ONTE Orechová výrobný závod Vonkajšia kanalizácia a vodovod

Rok 2006
560.000,- Sk ČOV Michalovce ZTI, vonkajšia kanalizácia a prípojky vody
2.700.000,- Sk ČOV Pavlovce Vonkajší vodovod a kanalizácia a prepojovacie potrubia
106.000,- Sk VVS Michalovce admin. budova ZTI rekonštrukcia
530.000,- Sk Dom smútku Michalovce ZTI, UK
10.000.000,- Sk Polyfunkčný dom DOMINANT Bratislava Petržalka ZTI

Rok 2005
1.300.000,- Sk Syráreň Bel Slovensko Michalovce – stavebné úpravy taviarne II. etapa ZTI, požiarny vodovod ZnDN 80
150.000,- Sk  Syráreň Bel Slovensko Michalovce - Masliareň ZTI
320.000,- Sk ŠUKL Bratislava ZTI
2.100.000,- Sk Vodáreň pre výrobný závod FORD Kechnec pri Košiciach Kanalizácia a prepojovacie potrubia
1.600.000,- Sk Slovenská diaĺničná spoločnosť Závod Prešov Vonkajší areálový vodovod - rekonštrukcia


 

MERATECH STAVBY Menu

Anketa

Aký typ WC preferujete