SKUPINA MERATECH
__________________________________________________________________________
Zameraná na služby v oblasti technického zabezpečenia budov od roku 2001
voda-kanál-kúrenie-plyn-zemné práce-stavebné práce-meranie-regulácia

MERATECH SLOVAKIA Meranie vody a tepla

Meranie vody a tepla

Montáž bytových, domových a priemyselných vodomerov a meračov tepla, ich výmena po uplynutí doby platnosti overenia, vrátane ich opráv a overovania.

certifikat_01certifikat_02

 

 

 

 

 

 

 

 

o Na základe zmlúv s metrologickými strediskami v Banskej Bystrici a v Bratislave zabezpečujeme opravy a overovanie vodomerov a meračov tepla väčšiny typov, ktoré majú schválenú typovú skúšku na území Slovenska.

o Na základe získaného certifikátu od SMÚ a registrácie na UNMS na opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla zabezpečujeme výmenu vodomerov a meračov tepla v objektoch a bytoch vlastníkov so zaplombovaním a vystavením montážneho protokolu.

o Demontáž a montáž bytových vodomerov zabezpečujeme výmenným spôsobom, čo znamená že podľa typov vodomerov v jednotlivých bytoch su dopredu pripravené vodomery toho istého typu a v byte sú vymenené za pôvodné.

o Cena za opravu a overenie vodomerov je stanovená zvlášť pre jednotlivé typy vodomerov. V cenách za demontáž pôvodných a montáž nových vodomerov sú zarátané aj dopravné a ubytovacie náklady

Anketa

Aký typ WC preferujete